Firma Rehberi


 

Ana Sayfa Ürün ve Hizmetler İller Firmanızı Ekleyin Bize yazın İstatistikler Popüler Üye Girişi

 
 

 
 

Baykan Hukuk Bürosu

Kategori : Danışmanlık » Hukuki Danışmanlık » Hukuk Büroları

Bu firmayı açılış sayfası yapın!

Bu firmayı sık kullanılanlara ekle!

Firma detaylarını yazıcıya gönder!

Firma Adı : Baykan Hukuk Bürosu
Web Adresi : http://www.onurbaykan.av.tr
Kısa Açıklama : Büromuz genç ve dinamik kadrosuyla gerçek ve tüzel kişilere her türlü konuda hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Baykan Hukuk Bürosu Hakkında :

Çalışma ve Faaliyet Alanları

Büromuz avukatları,aşağıda bahsedilen alanlarda deneyime ve güncel bilgi birikimine sahiptirler.Özel uzmanlık bilgisi gerektiren davalarda, birlikte çalıştığımız büro dışı uzman danışmanlarımız mevcuttur.

Faaliyet alanlarımız hukukun birçok dalına yayılmış olup sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ana başlıkları halinde aşağıda sıralanmıştır;

Danışmanlığını yaptığımız bazı hukuki konular :

Hukuk Büromuzca şahıslara verilen Avukatlık Hizmetleri yanında ana çalışma alanımız şirketler olduğundan, şirketlere daha ayrıntılı olan, iş ve konumlarının özelliğine uygun hukuksal hizmetler verilmektedir.
Bu açıdan Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetlerimizi ayrı ayrı ele almak gerekmektedir.

Hukuk Büromuzca müvekkillerine verilen hizmetler D.İ.M (Dava, İcra, Müşavirlik) sistemi ile ulaştırılmaktadır. Dava ve İcra Takiplerini kapsayan Avukatlık Hizmetleri ve Müşavirlik bazında Hukuki Danışmanlık Hizmetleri olarak başlıca iki grupta bu hizmetleri özetlemek mümkündür :  

ÖZEL HUKUK:

Aile Hukuku 

Aile Hukuku 

Aile Hukuku konusunda ;

arrowBoşanma davaları

arrowNafaka davaları

arrowVelayet davaları

arrowEvlat edinme ile ilgili davalar

arrowBabalık Davaları

arrowMal rejimleri ile ilgili davalar

arrowAile Hukuku ile ilgili diğer davalar...

Gayri Menkul Hukuku

Gayri Menkul Hukuku 

Gayri menkul ile ilgili baktığımız davalar;

arrowTapu iptali ve tescil davaları

arrowŞuf'a davaları

arrowMen'i müdahale davaları

arrowEcri misil davaları

arrowMuvazaa nedeni ile tapu iptal davaları

arrowGeçit hakkı davaları

arrowTespit davaları

arrowİzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)

arrowMenkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar

arrowDiğer taşınmaz hukuku davaları.

İcra ve İflas Hukuku 

Ýcra ve Ýflas Hukuku 

T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili - borçlu vekili sıfatı ile temsil etmekteyiz...

arrowİcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip

arrowKambiyo takipleri (senet ve çek'lerin icraya konulması)

arrowİstihkak davaları

arrowİhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları

arrowİcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları

arrowMenfi tespit ve istirdat davaları

arrowİpoteğin paraya çevrilmesi

arrowAlacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar

İş Hukuku

Ýþ Hukuku 

 

İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar;

İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar)

arrowHizmet tespiti davaları

arrowİşe iade davaları

arrowİşçi - iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

Miras Hukuku

Miras Hukuku 

Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;

arrowMirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması

arrowMiras sözleşmeleri

arrowİzale-i şuyu davaları

arrowVasiyetnameler

arrowMurisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar

arrowMirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar

arrowMirasçılık belgesi'nin iptali davaları

arrowMiras ile ilgili iade davaları

arrowMiras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

KAMU HUKUKU:

Ceza Hukuku 

Ceza Hukuku 

Ceza hukuku alanında davalar; 

arrowTCK kapsamında mevcut : Kişinin hayat bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, beden bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar

arrowVergi suçları

arrowDiğer Ceza yasalarında tanımlanmış suçlar...

Vergi Hukuku 

Vergi Hukuku 

Vergi hukukundan doğan davalar;

arrowÖdeme emrini iptal davaları

arrowGelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları

arrowKurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları

arrowKDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları

arrowVergi mevzuatından doğan diğer davalar

İdare Hukuku 

Ýdare Hukuku 

İdare hukuku alanında davalar;

arrowİptal davaları

arrowTam Yargı Davaları.

 

İhale Hukuku 

Ýhale Hukuku 

İhale hukuku alanındaki davalar;

arrowİhaleler ile ilgili usül ve esastan kaynaklanan davalar,

arrowDiğer başvurular

A .   AVUKATLIK HİZMETLERİ :

Avukatlık hizmetleri şirketinizin davalarda temsilini ve şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık Hizmetleri;

1. Şirketinizce açılacak veya şirketiniz aleyhine açılmış veya açılacak her türlü davalarda veya şirketinizin saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış bir davaya müdahil olmak gibi, her türlü davalarda şirketinizin temsili ; İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şirketiniz vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmek,

2. Şirketinizin her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek. Bu anlamda, şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono vs.den kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli yasal işlemlerin tamamını yerine getirmek suretiyle tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamak. Tahsilat imkansızlığı halinde açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır.

B .  HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ :

Bu hizmetlerimizle, şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve  süreç incelenmekte,  eksik  veya  hatalı olanlar revize edilmekte, olmayanlar ise tarafımızca hazırlamakta ve uygulama kontrol edilmektedir.
Bu çalışmalarla şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve sizlere “ koruyucu avukatlık ve hukuk hizmeti ” verebilmek bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine bugününe ve yarınına en üst düzeyde katkı yapabilmektir.

Özetlemek gerekirse ; Baykan Hukuk Bürosu avukatları olarak, şirketinizin hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak, ve hukuk müşavirlerinden istenen tüm beklentilerine cevap vermeye çalışmak, bu anlamda ekonomik ve ticari açıdan şirketinizin gelişmesine katkıda bulunmak temel felsefemizdir.
Bu nedenle Hukuk büromuz her zaman yeni fikirlere açık ve değişimi sürekli olarak takip eden ve teknolojiyi sonuna kadar kullanmaya çalışan bir hukuk bürosu olarak,  müvekkillerine en hızlı ve doğru bilgiyi, güvenilir bir şekilde ulaştırmayı ve müvekkillerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşı da şirketinizin sırlarını korumayı öncelikli ilke edinmiştir.
Şirketinize yapacağımız bu hizmetlerle asıl amacımız her daim şirket saygınlığını korumak, hukuksal koruma şemsiyesi oluşturarak şirketinizin bugününe ve yarınına en üst düzeyde katkı sağlamaktır.

logo

Google Reklamları

İletişim Bilgileri :

Adres : cevizlik mah.Hat boyu Cad. Adalı Psj. No:6 Kat:3 D:42-43
İl / İlçe / Semt : İstanbul » Bakırköy » bakırköy
Telefon : +90 212 5715769
GSM Telefon : +90 532 4941160
Fax : +90 212 5715789
E-Mail Adresi :
Msn :
Eklenme Tarihi : 25 Kasım 2008 Salı
Ziyaret Sayısı : 4.926

Tıklayın! Firmanızın ücretsiz reklamını yapın.

Baykan Hukuk Bürosu ile benzer firmalar :

 Nomer Hukuk Bürosu
Hukuk büromuzda hizmetinizdeyiz.
http://www.    İstanbul    Kadıköy    Avukatlar

 Avukat Dudu Şahin - Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu
1985 yılında kurulan Avukat Dudu Şahin - Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, 27 yılı aşkın bir süredir, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine profesyonel düzeyde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
http://www.dudusahin.av.tr/    İzmir    Bornova    Avukatlar

 Engin Hukuk Bürosu
Şirket ve şahısların ticari ve medeni hukuk davalarında uzmanlaşmış, İzmir barosuna kayıtlı avukatlık bürosu.
http://www.ekremengin.av.tr    İzmir    Bornova    Avukatlar

 
 
 
 

 
 
Şişme Yatak Akülü Araba Şişme Havuz Bebek Havuzu Puzzle Kumandalı Araba
 
 

 

Ana sayfa - Ürün ve Hizmetler - İl ve İlçeler - İller - Firmanızı Ekleyin - Üye Girişi - Yeni Üye - Bize Yazın - Online Kullanıcı : 296
Alışveriş Siteleri - Kampanyalar - Akülü Araba - Tatil Rehberi - Puzzle - Oyuncak - Puzzle Oyunları