Firma Rehberi


 

Ana Sayfa Ürün ve Hizmetler İller Firmanızı Ekleyin Bize yazın İstatistikler Popüler Üye Girişi

 
 


Bursa Renkda ıso Kalite Danışmanlık Hizmetleri

 
 

Bursa Renkda ıso Kalite Danışmanlık Hizmetleri

Kategori : Danışmanlık » Kalite Yönetimi

Bu firmayı açılış sayfası yapın!

Bu firmayı sık kullanılanlara ekle!

Firma detaylarını yazıcıya gönder!

Firma Adı : Bursa Renkda ıso Kalite Danışmanlık Hizmetleri
Web Adresi : http://www.renkda.com
Kısa Açıklama : Yönetim sistem, organızasyon, kurumsalaşma çalışmaları konularında etkin destek vermekteyiz.ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013 iİYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU)Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ,İyi tarım uygulamaları -9001,1880,14001,TSE,CE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ve TS 16949)

Bursa Renkda ıso Kalite Danışmanlık Hizmetleri Hakkında :

BURSA RENKDA ISO KALİTE DANIŞMANLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ Tel:0224–2503632 Gms:0533–7151236 e-emil: info@renkda.com- ahmet_ozgule@hotmail.com - web:www.renkda.com İYİ TATIM UYGULAMALARI (İTU) ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi -ISO 9001:2015- OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ,TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ, ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TSE EN 14951, TSE EN 12159 ,SO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİS, İTU SÜRECİ(İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKASI ),CE BELGESİ, GOST,SGS BELGESİ ve TS 16949:2016 DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİ ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi SO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardındaki Değişiklikler ve Yenilikler Yazdır E-posta Orhan Çalık, TÜBİTAK SGE 05.12.2013 2013 yılı başlarında taslak sürümleri yayınlanan ISO 27001 ve ISO 27002 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarının 25.09.2013 tarihinde yeni sürümleri yayınlandı. Standardın 2013 sürümü (İngilizce) ISO-Uluslararası Standardizasyon Örgütü sayfasından satın alınabilmektedir. Arka Plan ISO/IEC 2700_ Standart-Ailesi Bilgi Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgilidir. Aşağıda sayılan standartlar bilgilendirici ve normatif dokümanlardır: ISO/IEC 27000: Bilgi Güvenliği konusuna genel bir bakış açısı içeren Standart, 46 anahtar tanım ve terimi açıklamaktadır. ISO/IEC 27001: Bilgi Güvenliği Standartları arasında çekirdek doküman hükmünde olan bu doküman Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli olan gereksinimleri içermektedir. Dokümanın Ek kısmında da gerekli kontroller ve amaçları listelenmiştir. ISO/IEC 27002: 27001 EK-A kısmındaki kontrollerinin iyi uygulamaları için bir kılavuz görevi gören bu standart tamamlayıcı açıklamalar içermektedir. ISO/IEC 2700_,-4,-5 ve -7: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumu için en önemli konulara yönelik hazırlanmış olan bilgilendirici kılavuzlardır. Örnek: 27005 Bilgi Güvenliği Risk yönetimi. 2013 Versiyonundaki Yenilikler İlk olarak 2005 yılında ISO standardına dönüşen bu Standart sekiz yıldır kullanılmaktadır. Standartta geniş kapsamlı bir değişim olduğu ilk bakışta gözlemlenmektedir. Daha detaylı bir şekilde içerik incelendiğinde bu değişimin kapsamından şüphe duymaya başlayabilirsiniz. Çünkü bazı maddelerin sadece yer değiştirdiği ve farklı kelimelerle ifade edildiğini göreceksiniz. Yeni sürümde başarılmak istenenler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 2700_ Standartlar ailesinin diğer parçalarına uyumun sağlanması Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerinin ve içeriğin daha iyi ve anlaşılır şekilde yapılandırılması BGYS teknik gereksinimlerinin iyileştirilmesi veya revize edilmesi Ek kontrollerin revizyonu ve kontrollerin sürdürülebilirliğinin sağlanması. Hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi, farklı bölümlerde tekrarlanan kontrollerin çıkarılması En Belirgin Değişiklikler Şimdi sizlere yeni sürümde yapılan en önemli değişikliklerden ve yeniliklerden bahsetmeye çalışacağım. 1. Standardın 2005 sürümünün 3. kısmında bulunan "Terimler ve Tarifleri" bölümünde içerik bulunmamakta, sadece ISO 27000 dokümanına atıf yapılmaktadır. 2. Eski sürüm ile yeni sürümün kapsamları (Standart maddeleri 1-8 ve Ek-A ) değerlendirildiğinde 29 sayfa olan doküman % 25 kısalarak 22 sayfaya düşmüştür. Sayfa sayısındaki azaltma Terim ve Tarifler, Ek-B ve EK-C kısımlarının çıkarılmasıyla sağlanmıştır. 3. BGYS gereksinimleri tekniksel ve yapısal anlamda yeniden düzenlenmiştir. Önceki sürümün 4.-8. bölümlerinde bulunan standart maddeleri, iyileştirilmiş, eksikleri tamamlanarak yeni bir çerçeve ortaya konulmuştur. Yeni sürümde 4.-10. bölümlerine yerleştirilen bu maddeler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: Yönetim Sorumluluğu ve Liderlik. (Bölüm 5) BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)'nin planlanması, kabul edilebilir risk seviyesinin belirlenmesi, Risk değerlendirme metodolojisinin belirlenmesi. (Bölüm 6) BGYS kurulumunda destekleyici ve tamamlayıcı faaliyetler için gerekli kaynakların sağlanması, kullanıcı kabiliyetlerin sağlanması/iyileştirilmesi ve farkındalığın oluşması, eğitimlerin yapılması , İletişimin sağlanması, dokümantasyon gereksinimlerinin sağlanması. (Bölüm 7) BGYS uygulamalarının yürütülmesi ve yönetilmesi, değerlendirmelerin, iyileştirmelerin ve risk değerlendirmelerinin sürekliliğinin sağlanması (Bölüm 8) Denetimlerle, metriklerle ve yönetim gözden geçirmeleriyle BGYS ve kontrollerin değerlendirilmesi (Bölüm 9) BGYS'de sürekli iyileştirmelerin sağlanması (Bölüm 10) 4. Eski sürümde gözlenen PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) döngüsüne sıkı bağlılık yeni sürümde gözlenmemektedir. Bu durum aslında PUKÖ döngüsünün olmadığı veya çalıştırılmayacağı anlamına gelmemektedir. Yeni sürümdeki bölümler PUKÖ döngüsünün fazlarıyla aşağıdaki tablodaki gibi eşleştirilebilir. Bu eşleştirme sadece bir yakıştırımdır. resim-1.png Tablo 1 PUKÖ Döngüsü ile Standart Maddelerinin Eşleştirilmesi 5. Eski sürümün EK-A kısmında 11 konu başlığından oluşan kontroller yeni sürümde 14 konu başlığı altında değerlendirilmiştir. Bunun yanında bazı kontrollerin yerleri değiştirilmiştir. Kontrollerin sıralanışı büyük oranda değişmiştir. 6. Eski sürümde 133 olan kontrol sayısı yeni sürümde 114'e inmiştir. Fakat kontrollerin azalması kontrollerin teknik ve operasyonel gereksinimlerinin azaldığı anlamına gelmemektedir. Yeni sürümde Bilgi Güvenliği hedeflerinin aşağıda listelenen özelliklerde olması gerekmektedir: Bilgi Güvenliği politikasına uyumlu olması. Ölçülebilir olması. Kurum içinde yaygınlaştırılmış olması. Bilgi Güvenliği gereksinimlerini dikkate alması. Risk işleme ve Risk değerlendirme sonuçlarını göz önünde bulundurması. Uygun periyotlarla güncellenmesi. 7. Kontrol sayıları azaltılırken, silinen mevcut kontrollerin revize edilmesi, çıkarılan kontrollerin de bu mevcut kontroller ile sağlanması hedeflenmiştir. Buna bir örnek verecek olursak: Eski hali: A.11.3.1 Parola kullanımı: Kullanıcılardan, parolaların seçiminde ve kullanımında iyi güvenlik uygulamalarını izlemeleri istenmektedir. Bu kontrol maddesi yeni sürümde kaldırılarak yerine aşağıdaki yeni Madde eklenmiştir. Yeni hali: A.9.4.3 Parola-Yönetim Sistemi: Kullanıcı parolalarının güvenliliğinin temini için Parola-"Yönetim- Aracı"nın sisteme entegre edilmesi. 8. Bazı kontrollerin silinmesi ve revize edilmesinin yanında yeni sürümde eklenen kontroller de bulunmaktadır. Aşağıdaki kontroller yeni sürüme eklenen kontrollerdir: A. 6.1.5 Proje yönetiminde bilgi güvenliği A.12.6.2 Yazılım yükleme kısıtları A.14.2.1 Güvenli yazılım geliştirme politikası A.14.2.5 Güvenli sistem mühendisliği prensipleri A.14.2.8 Sistem güvenliği testi A.15.1.1 Tedarikçi ilişkileri için bilgi güvenliği politikası A.15.1.3 Bilgi iletişim teknolojisi tedarik zinciri A.16.1.4 Bilgi iletişim teknolojisi tedarik zinciri A.16.1.5 Bilgi güvenliği olaylarının cevaplanması A.17.2.1 Bilgi işleme olanaklarının erişilebilirliği 9. Yeni sürümde yeni bir gereksinim olan iletişim, eski sürümde de bulunmakla birlikte belirgin ve açık bir şekilde koordinasyonun nasıl sağlanacağından ve ilgili gereksinimlerden bahsetmemektedir. Yeni sürümde bu konu ile ilgili olarak yeni bir madde eklenmiş olup bu madde, bilgi güvenliğinin sağlanması için kiminle, ne zaman, kim ve ne hakkında iletişime geçileceğinin tanımlanmasını istiyor. 10. Yeni sürümde her riske bir sahip atanacaktır. Eski sürümdeki "varlık sahibi kavramı" "risk sahibi" olarak revize edilmiştir. Risk sahipleri risk işleme planının ve artık risklerin onaylanmasından sorumlu kişiler olacaktır. 11. Yeni revizyonda risk işleme yönteminin dokümante edilmesi şart koşulmamakla birlikte, risk işleme sürecinin tanımlanması gerekmektedir. Risk işleme süreci genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır: Risk değerlendirmeleri sonucuna göre Bilgi Güvenliği risk işleme opsiyonlarını belirlemek Seçilen risk işleme opsiyonlarını uygulamak için gerekli olan kontrolleri belirlemek Risk işleme planını oluşturmak Risk işleme planının ve kalan risklerin onayını risk sahiplerinden almak. 12. Standardın yeni sürümü ‘belgeler’ ve ‘kayıtlar’ kavramını birleştirerek "dokümante edilmiş bilgi" kavramını getiriyor. 13. Eski sürümde bulunan dokümantasyon gereksinimlerini ele alan 4.3.1 maddesi kaldırılmıştır. Doküman yönetimi, düzeltici faaliyet gibi, eski sürümde dokümante edilmesi gereken prosedürlerle ilgili zorunluluk yeni revizyonda kaldırılmıştır. Bunun yanında bu prosedürlerin çalıştırıldığını gösteren kayıtların tutulması zorunlu kılınmıştır. 14. Önleyici faaliyet kavramı “riskleri ve fırsatları ele alacak aksiyonlar” kavramı ile değiştirilmiştir. 15. Düzeltici faaliyet ise uygunsuzluğa verilen ilk tepki ve bir uygunsuzluğun kök nedenlerini ortadan kaldırmak üzere gerçekleştirilen faaliyetler olarak ikiye ayrılmıştır. Hangi Dokümanlar ve Kayıtlar gereklidir? Yeni sürümde hangi maddeler hangi dokümantasyonu gerektirmektedir? Hangi kayıtlar tutulmalıdır? Hangi dokümanlar ve kayıtlar standartta zorunludur? Aşağıdaki tablolar bu soruları cevaplamak için oluşturulmuştur. resim-2.png Tablo 2 ISO 27001 Zorunlu Dokümanlar EK-A da yer alan kontrollerden bazıları kurum ilgili riskleri içermiyorsa seçilmeyebilir. Aşağıdaki Tablo BGYS kurulması ve uygulanması esnasında tutulması gereken zorunlu bilgi kayıtlarını göstermektedir. resim-3.png Tablo 3 ISO 27001:2013, Zorunlu Kayıtlar Yukarıdaki zorunlu dokümanların haricinde genelde kullanılan, bilgi güvenliği seviyesini ve etkinliğini artırabilecek dokümanlarda aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. resim-4.png Tablo 4 Zorunlu olmayan fakat hazırlanmasında fayda olan Dokümanlar ISO 27001:2005 EK-A ve ISO 27001:2013-EK-A Eşleştirmesi Bu bölümde kontrollerin eşleştirmesini yapmaya çalışacağız. Bazı kontrollerin yeni versiyonda olmadığı, bazı kontrollerin de yeni eklendiği Tabloda görülmektedir. Tabloda sol bölümde ISO 27001:2005 sürümündeki kontroller, sağ bölümde ise yeni sürümde bulunan kontroller İngilizce olarak sıralanmıştır. Bu tabloda İngilizcenin tercih edilmesinin nedeni yeni sürümün Türkçesinin henüz TSE tarafından yayınlanmamış olmasıdır. Parantez içindeki sayılar alt başlık sayısını ve kontrol sayısını göstermektedir. Mesela (2/5) 2 adet alt başlık olduğunu ve toplamda 5 kontrolün olduğunu belirtmektedir. resim-5.png Tablo 5: Kontrollerin Eşleştirilmesi Kaynakça [1] ISO/IEC 27001: 2005, 2013 Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements [2] ISO/IEC 27002: 2005, 2013 Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management [3] Şimal Çınar,(2013) ISO 27001 Standardının 2013 revizyonunda neler değişiyor? http://www.innova.com.tr/blog/yazi.asp?ID=136&baslik=ISO-27001-standardinin-2013-revizyonunda-neler-degisiyor [4] Zeynep Çakır. (2013). ISO 27001:2013 VE ISO 27002:2013’te Neler Değişiyor? 26.11.2013 tarihinde erişildi, http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/bt-guv.-standartlari/iso-27001-2013-ve-iso-27002-2013-te-neler-degisiyor.html [5] Information Security & Business Continuity Academy http://www.iso27001standard.com/Checklist_of_Mandatory_Documentation_Required_by_ISO_27001_2013.pdf [6] Dr. Thomas Schaaf – 22.10.2013, Die Änderungen und Neuerungen der Ausgabe, 19.11.2013 tarihinde erişildi. http://www.mitsm.de/news/iso-iec-27001-2013-aenderungen-und-neuerungen-im-ueberblick [7] The British Standards Institution 2013. 23.11.2013 tarihinde erişildi. http://www.bsigroup.com/en-GB/iso-27001-information-security/ISOIEC-27001-Revision/ http://www.bsigroup.com/Documents/iso-27001/resources/BSI-ISO27001-mapping-guide-UK-EN.pdfISO'nun tanımı : ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir. Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO' nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır. ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır. ISO 9001:2008 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu). NEDEN ISO 9000 Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, Etkin bir yönetimi, Maliyetin azalmasını, Çalışanların tatminini, Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, İadelerin azalmasını, Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,BURSA RENKDA ISO KALİTE DANIŞMANLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ Tel:0224–2503632 Gms:0533–7151236 e-emil: info@renkda.com- ahmet_ozgule@hotmail.com - web:www.renkda.com BURSA RENKDA ISO KALİTE DANIŞMANLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ Tel:0224–2503632 Gms:0533–7151236 e-emil: info@renkda.com- ahmet_ozgule@hotmail.com - web:www.renkda.com ISO 9001:2008- OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2005, ,TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ, ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TSE EN 14951, TSE EN 12159 ,SO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİS, İTU SÜRECİ(İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKASI ),CE BELGESİ, GOST,SGS BELGESİ ve TS 16949:2009 DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİCe Belgesi Ce İşareti Nasıl Alınır? Ürünlerin CE işaretli (belgesi) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden üretici sorumludur. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur : Düşük riskli ürünler : Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarınanbsp; uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. Yüksek riskli ürünler : Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar. CE Belgelendirme Kapsamı / CE İşareti Direktifleri (Yönetmelikleri, Mevzuatları) CE işareti ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ve çevreye zarar vermeyeceğini ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. Genel bir ifadeyle üründen haberdar olmayan bir kullanıcının ürünü kullanımıyla kendine ve etrafına zarar vermemesini sağlayacak ürün güvenleştirilmesidir. CE işareti (markası) Avrupa Birliği'nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası (newapproach) kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım direktiflerine giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve ürünün üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (notified body) gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğinin gösteren bir Birlik işaretidir.Ce Markası (işareti) büyük oranda ürünlerin güvenliğine ilişkin bir işaret olmakla birlikte 89/336/EEC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinde olduğu gibi bazen güvenlik dışındaki hususları da temsil edebilmektedir. CE İşareti (markası) Avrupa Birliği'nin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu bu ürünler AB üyesi ülkelerde piyasaya sürülebilmesi arz edilecek bu ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. Diğer bir ifadeyle ürünlerin serbest dolaşımı için bir çeşit pasaport hükmündedir. Türkiye'de Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştırarak ilgili uygulayacak olması nedeniyle ülkemizde de piyasaya arz edilecek ürünlerin de (direktif kapsamındaki ürünler) CE işareti (sertifikası) taşıması zorunlu hale gelmektedir. CE İşareti Direktifleri CE İşareti (Belgesi) Direktifleri neyi ifade eder? Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC ve değişiklikleri Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC ve değişiklikleri(Endüstriyel Mutfak için) Makine Emniyeti Direktifi 98/37/EC - 98/37/AT Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC - 89/66/AT Asansör Direktifi 95/16/EC - 95/16/AT Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC - 93/42/AT ATEX Direktifi 94/9/EC - 94/9/AT Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 99/5/EC - 99/5/AT Gürültü Direktifi 2000/14/EC - 2000/14/AT Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.) (Endüstriyel Mutfak için) Oyuncak Direktifi 88/378/EEC Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif (2000/55/AT) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT) Ölçü Aletleri Yönetmeliği İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT) Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT) Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Gezi Tekneleri Yönetmeliği Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

Google Reklamları

İletişim Bilgileri :

Adres : intizan mah.
İl / İlçe / Semt : Bursa » Osmangazi » çarşamba
Telefon : +90 224 2503632
GSM Telefon : +90 533 7151236
Fax : +90 224 2503632
E-Mail Adresi :
Msn :
Eklenme Tarihi : 12 Aralık 2008 Cuma
Ziyaret Sayısı : 3.134

Tıklayın! Firmanızın ücretsiz reklamını yapın.

Bursa Renkda ıso Kalite Danışmanlık Hizmetleri ile benzer firmalar :

 Bursa Tek Halı Yıkama
2009 YILINDA KURULMUŞ OLAN FİRMAMIZ KALİTELİ HİZMETİ UYDUN FİYATA MÜŞTERİLERİYLE BULUŞTURMUŞTUR ADI TEK KALİTESİ TEK
http://www.bursatekhaliyikama.com    Bursa    Kestel    Koltuk ve Halı Yıkama

 Öz Bursa Iş Makineleri Operatör Yetiştirme Kursu
Alemdar Mahallesi Mudanya Caddesi No:122/A (Kültürpark Metro İstasyonu 500 Mt ilerisi Kutlucan Holding Yanı "Yeni gündem gazetesi") Sırameşeler - Osmangazi / BURSA adresinde Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı “Öz Bursa Makineleri Operatör Yetiştirme Kursu” olarak hizmet vermekteyiz. Motorlu Taşıt Sürücü Kursları, Danışmanlık Büroları,
http://www.bursaismakinalarikursu.com    Bursa    Osmangazi    Meslek Edindirme

 Bursa Belde İlaçlama Ltd. Şti.
Firmamız haşere ilaçlama sektöründe faaliyet göstermektedir.
http://www.celikbilekdoga.com    Bursa    Osmangazi    Haşere İlaçlama

 
 
 
 

 
 
Şişme Yatak Akülü Araba Şişme Havuz Bebek Havuzu Puzzle Kumandalı Araba
 
 

 

Ana sayfa - Ürün ve Hizmetler - İl ve İlçeler - İller - Firmanızı Ekleyin - Üye Girişi - Yeni Üye - Bize Yazın - Online Kullanıcı : 214
Alışveriş Siteleri - Kampanyalar - Akülü Araba - Tatil Rehberi - Puzzle - Aktüel Katalogu - Oyuncak - Puzzle Oyunları